• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
 • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
 • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
 • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
 • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
 • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
 • آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان

  آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان


  آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان

   

  ماده ۱ ـ جلسات شورای اسلامی استان که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، در محل شورا واقع درمرکز استان تشکیل می‌گردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.

  تبصره ـ تا زمان اختصاص بودجه کافی و تهیه محل مستقل‌، استانداری موظف است محل مناسب وامکانات لازم را جهت تشکیل جلسات شورا و استقرار دبیرخانه در اختیار شورا قرار دهد.

   

  ماده ۲ ـ نخستین جلسه هر دوره شورا حداکثر پانزده روز پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای‌حوزه استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و فعالیت آن‌تا پایان مدت چهارساله فعالیت شورای شهر و روستا ادامه می‌یابد.

   

  ماده ۳ ـ در نخستین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوان ترین فرداز اعضای حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می گیرند.

   

  ماده ۴ ـ وظایف هیأت رئیسه سنی‌، اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات‌هیأت رئیسه دائم است‌.

  تبصره ـ مراسم تحلیف بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی استانها انجام خواهد شد.

   

  ماده ۵ ـ مصوبات شوراکه جنبه عمومی دارد و نیز عملکرد سالانه پس از تصویب ، باید به نحو مقتضی به اطلاع‌ساکنان استان برسد.

   

  ماده ۶- عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچیک از اعضا حق‌تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

   

  ماده ۷ ـ  مدت عضویت فرد در شورا تا پایان مدت عضویت چهارساله او در شورای شهر و روستای‌مربوط است‌.

   

  ماده ۸ – اعضای شورای استان در نخستین جلسه خود هیأت رئیسه شامل رئیس‌، نایب رئیس و حداقل‌یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضای شورا برای مدت دو سال و نماینده یانمایندگان شورا در شورای عالی استانها را برای دوره چهارساله انتخاب می ‌نمایند.

   

  ماده ۹ در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل‌شورا مسؤول است‌.

  تبصره ـ رییس شورا می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را بر عهده نایب رییس ‌بگذارد.

   

  ماده ۱۰ ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت رئیسه فوت نماید ، سلب عضویت یا از سمت خود برکنارشود یا استعفا دهد، بلافاصله در اولین جلسه‌، عضو جدید هیأت رییسه برای همان سمت و مدت باقی مانده ازدو سال انتخاب می‌شود.

   

  ماده ۱۱ ـ درصورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه یا سخنگوی شورا از سمت خود استعفا دهد، متن‌استعفا نامه در جلسه شورا قرائت می‌شود و درصورت لزوم پس از توضیحات فرد مستعفی و مذاکرات اعضا،چنانچه استعفا پس گرفته نشود، عضو جدید انتخاب می‌گردد.

   

  ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات رئیس شورا به شرح زیر است‌:

  ۱-     مسوولیت امور اداری و مالی شورا

  ۲-     اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌

  ۳-     دعوت از استاندار، فرمانداران‌، روسای ادارات کل و سازمانها، نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص که حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای آن ضروری باشد

  ۴-     دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونها در شورا

  ۵-     ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا

  ۶-      معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسوولان اجرایی نهادها وسازمانهای مملکتی‌

  ۷-     امضای احکام مسؤول دبیرخانه و سایر کارکنان شورا بر اساس تشکیلات تفصیلی شورا.

  امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا

  ۸-     ارسال یک نسخه از مصوبات شورا ظرف ده روز پس از تصویب به شورای عالی استانها، استاندار وسایر مسوولان اجرایی ذی‌ربط‌

  ۹-     ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به‌مقامات ذی‌ربط‌

  ۱۰-شرکت در جلسات رسمی دستگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی‌

  ۱۱-امضای احکام روسای کمیسیونها

  ۱۲-اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌

   

   

  ماده ۱۳ ـ وظایف هیأت رئیسه شورا و نحوه اداره جلسه به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به‌تصویب شورای عالی استانها می رسد.

   

  ماده ۱۴ ـ به منظور بررسی‌، اصلاح و تکمیل پیشنهادات‌، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام‌وظایف قانونی شورا، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌گردد. ترکیب ، تعداد و وظایف این‌کمیسیونها و نحوه اداره آنها به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

   

  ماده ۱۵ ـ غیبت از جلسات رسمی شورا با اطلاع رئیس شورا و در کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون‌مربوط امکان پذیر است‌.

   

  ماده ۱۶ – تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده شورا و درجلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورایا کمیسیون خواهد بود.

  تبصره ـ رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تاخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه‌بعدی به عمل می آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به هیأت‌رئیسه ارایه دهد.

   

  ماده ۱۷ ـ هر عضو شورای استان می‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت‌مطلق آرای حاضران در جلسه شورا می‌باشد.

   

  ماده ۱۸ – عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را به رئیس شورا با ذکر دلایل تقدیم نماید و رئیس‌شورا آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌توانددر صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

   

  ماده ۱۹ ـ برای بررسی تقاضای استعفا باید ابتدا تقاضا قرائت شود، سپس عضو متقاضی یا عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح نماید، مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری به عمل می آید.

   

  ماده ۲۰ ـ هرگاه تقاضای استعفای اعضا به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد، قابل طرح‌نیست‌.

   

  ماده ۲۱ ـ رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورای استان بهدلایلی نظیر استعفا، فوت‌، جنون و سلب عضویت‌، مراتب را برای تعیین جانشین او به استانداری و شورای‌شهرستان مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

   

  ماده ۲۲ ـ در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایرمجامع و شوراها انتخاب می شوند، نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورامعرفی می‌شوند.

   

  ماده ۲۳ – جلسات عادی شورا حداقل هر (۴۵) روز یک‌بار تشکیل خواهد شد. شورا می‌تواند جلساتفوق‌العاده نیز تشکیل دهد.

  تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا بنا به ضرورت و به درخواست استاندار یا حداقل یک سوم اعضا یاهیأت رئیسه و با اعلام قبلی و دعوت رئیس تشکیل خواهد شد.

   

  ماده ۲۴ – حضور مستمعان در جلسات علنی شورا با اجازه رئیس آزاد است‌.

  تبصره ـ مستمعان در جلسات باید نظم جلسات را رعایت کنند و درصورت تخلف به دستور رئیس ازسالن اخراج خواهند شد.

   

  ماده ۲۵ ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و باتوجه به اولویتها تنظیم شود وحداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

  تبصره ـ در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان‌، تشخیص اولویت با رئیس شورا خواهد بود.

   

  ماده ۲۶ ـ در هر جلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضای نطققبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر در حدودشرح وظایفشورا نطق قبل از دستور خواهند داشت‌.

  تبصره ۱ ـ در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام‌، ناطقان قبل از دستور تعیین می گردند.

   تبصره ۲ ـ هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد، می‌تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضودیگری واگذار کند.

   

  ماده ۲۷- رئیس شورا می‌تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسایلمرتبط با وظایف شورا مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برسد.

   

  ماده ۲۸- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می‌شود، می توانند قبل ازجلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. درصورتی‌که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد، اعضا درجلسه شورا می توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق نمایند. اگر هیچ موافقی‌وجود نداشته باشد، یک مخالف صحبت می‌کند و اگر مخالفی وجود نداشت‌، تنها یک موافق می‌تواندصحبت کند.

  تبصره ـ در صورت صحبت خارج از موضوع‌، رئیس جلسه به ناطق تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم‌، ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

   

  ماده ۲۹ـ در مورد تقاضای کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد، یک‌مخالف و یک موافق هر کدام تا پنج دقیقه صحبت نموده و سپس رای گیری به عمل می آید و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه به اجرا گذاشته می‌شود.

   

  ماده ۳۰ ـ اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،مقررات جاری یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است‌.

   

  ماده ۳۱ ـ درصورت توهین به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی‌، در همان جلسه یا در جلسه بعد، باتشخیص هیأت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق‌در دفاع از خود داده خواهد شد.

   

  ماده ۳۲ ـ دستگاههای اجرایی در زمان بررسی طرحها و پیشنهادات برای دفاع‌، حق حضور در جلسهشورا را بدون حق رای خواهند داشت‌.

   

  ماده ۳۳ – با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تصویب اکثریت مطلق اعضای شورا، می توان‌پیشنهادات را به مدت حداکثر سه ماه مسکوت گذاشت‌.

  تبصره ـ تقاضای مسکوت ماندن فقط برای یک مرتبه و در یک موضوع قابل طرح می‌باشد.

   

  ماده ۳۴ ـ رئیس شورا موظف است پس از دریافت مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ضمن‌ارجاع به کمیسیونهای مربوط‌، نسخه ای از آن را در اختیار هر یک از اعضا قرار دهد تا پیشنهادات خود راارایه نمایند.

   

  ماده ۳۵ ـ هرگاه هر یک از شوراهای شهرستان یا یک یا چند نفر از اعضای شورا به عملکرد دستگاههایاجرایی استان یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند، موارد را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورااعلام می نمایند. پس از بررسی کمیسیون ذی‌ربط و اعلام نظر، موضوع در جلسه شورا مطرح و درصورت‌تصویب‌، موارد از طریق رئیس شورا به مسوولان مربوط ابلاغ می‌شود.

  تبصره ـ مسوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است برای‌جلسه رسیدگی از آنان دعوت نماید.

   

  ماده ۳۶ـ نحوه اداره جلسات‌، رای گیری و بررسی پیشنهادات براساس دستورالعملی است که به‌تصویب شورای عالی استانها می رسد.

   

  ماده ۳۷- در صورت بروز اختلاف بین شوراهای شهرستان در محدوده استان‌، موضوع با درخواست هریک از شوراها یا نمایندگان شوراهای یادشده در شورا، از فرماندار حوزه مربوط دعوت و موضوع حل و فصل‌خواهد شد و درصورتی‌که نیاز به حضور استاندار باشد ایشان نیز درصورت دعوت رسمی‌، موظف به شرکتدر شورا خواهد بود.

  تبصره ـ ارایه گزارش کمیسیون مربوط برای رسیدگی به موضوع در جلسه شورا الزامی است‌.

  مطالب مرتبط :

  بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

  دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

  در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

  به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

  سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

  سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

  نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

  كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

  به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

  در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

  گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

  در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

  جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

  در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.