• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
 • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
 • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
 • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
 • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
 • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
 • آیین نامه داخلی شورای اسلامی بخش

  آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش


  آیین نامه داخلی شورای اسلامی بخش


  ماده ۱نخستین جلسه شورای اسلامی بخش ، که در این آیین نامه شورا نامیده می شود ، پانزده روز پس از تشکیل سه چهارم شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش به دعوت بخشدار تشکیل می شود و با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسمیت می یابد و فعالیت آن تا پایان دوره فعالیت چهار ساله شورای اسلامی روستا ادامه دارد.

  ماده ۲-در اولین جلسه شورا هیئت رئیسه سنی شامل مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس و جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شوند.

    ماده ۳وظایف هیئت رئیسه سنی ، اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیئت رئیسه دایم شورا است.

  ماده ۴اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا ، هیئت رئیسه شورا شامل رئیس ، نائب رئیس و حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند.

  ماده ۵در غیاب رئیس شورا نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسئول است.

  ماده ۶ سلب عضویت هر عضو شورا از شورای اسلامی روستای ذیربط ، باعث سلب عضویت او از شورا نیز خواهد شد.

  ماده ۷ عضویت در شورا قائم به شخص است و هیچ یک از اعضای شورا ، حق تفویض اختیارات خود به سایرین اعم از عضو و غیر عضو را ندارند.

  ماده ۸در صورتی که هر یک از اعضای هیئت رئیسه استعفا دهد ، موضوع استعفا در جلسه بعدی شورا مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در این فاصله عضو متقاضی استعفا می تواند انصراف خود را اعلام نماید.

  ماده ۹  وظایف و اختیارات رئیس شورا به شرح زیر است:

   

   مسئولیت امور اداری و مالی شورا

  ۱٫   اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات

  ۲٫ دعوت از فرماندار، بخشدار ، رؤسای دستگاههای اجرایی،سازمانهای دولتی و نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضروری باشد.

  ۳٫ دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا

  ۴٫  ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا

  ۵٫ معرفی نماینده شورا که از بین اعضا انتخاب می شود به مسئولان اجرایی نهادها و سازمانها.

  ۶٫  امضای احکام افراد مسؤول و اعضای دبیرخانه شورا و کارکنان براساس تشکیلات تفصیلی شورا.

  ۷٫  امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.

  ۸٫  اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه

  ۹٫ ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به مقامات ذیربط.

  ۱۰٫  شرکت در جلسات رسمی سازمانها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در صورت دعوت رسمی

   

  ماده ۱۰نحوه انجام مراسم تحلیف و وظایف اعضای هیئت رئیسه به موجب دستورالعملی تعیین میشود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

   ماده ۱۱جلسات شورا علنی است و با حضور چهار نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق معتبر خواهد بود. تشکیل جلسه غیر علنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

  ماده ۱۲محل تشکیل جلسات شورا و همچنین محل حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک و اموال شورا باید مشخص و مناسب تعیین شود.

  ماده ۱۳جلسات عادی شورا به طور مستمر ماهی سه بار تشکیل می شود و در صورت نیاز ،جلسات فوق العاده شورا با پیشنهاد فرماندار ،بخشدار،رئیس شورا یا سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.

  ماده ۱۴-غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا امکان پذیر است.

  تبصره ۱– تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده  اعضای حاضر     می باشد و در هر صورت اعلان رسمی با رئیس شورا خواهد بود.

  تبصره ۲رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تأخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می آید و عضو غایب می تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به هیئت رئیسه ارائه دهد.

  ماده ۱۵هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است.

  ماده ۱۶-عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم نماید و رئیس شورا آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند اعلام انصراف نماید.

  ماده ۱۷برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود ، سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح می نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می توانند صحبت کنند و پس از ان رأی گیری می شود.

  ماده ۱۸-هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضای شورا به نحوی باشد که مانع از رسمیت یافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نیست.

  ماده ۱۹-رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا ، فوت ، جنون و سلب عضویت ، مراتب را برای تعیین جانشین وی به بخشداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید تا بخشدار از عضو علی البدل با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت بعمل آورد.

  تبصره در صورتی که عضو خارج شده از شورا عضو هیئت رئیسه یا نماینده شورا در شورای شهرستان باشد، شورا باید در اولین جلسه خود با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی، جایگزین او را برای مدت باقیمانده هیئت رئیسه و   نماینده شورا در شورای شهرستان را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره انتخاب نماید.

  ماده ۲۰در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات نماینده ای از شورا به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می شوند ، نماینده یاد شده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی می شود.

  تبصرهنماینده منتخب موظف است گزارش کار خود را در اولین جلسه به آگاهی اعضا برساند و به صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نماید.

  ماده ۲۱-حضور مستمعان در جلسات علنی شورا با اجازه رئیس شورا آزاد است.

  تبصره مستمعان در جلسات باید نظم جلسات را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رئیس ، فرد متخلف از محل جلسه اخراج خواهد شد.

  ماده ۲۲موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر یک از اعضا یا تقاضای کتبی فرماندار یا بخشدار ذیربط و یا سایر دستگاههای دولتی وظیفه مند در بخش و روستا با تشخیص رئیس شورا در دستور کار شورا قرار می گیرد.

  ماده ۲۳-صورتجلسات شورا باید به گونه ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه ، اسامی اعضای حاضر و غائب، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث ، اسامی مدعوین و حاضران به همراه   رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

  ماده ۲۴-دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات ، با توجه به اولویتها از طرف هیئت رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

  تبصره۱– در صورت  تعدد  تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با رئیس شورا خواهد بود.

  تبصره۲با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت.

  تبصره ۳پیشنهادات فوریت دار طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در دستور جلسه قرار می گیرد.

  ماده ۲۵رئیس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسائل مهم روز شورا مطالبی را که آگاهی اعضای شورا از آن ضروری باشد ، به اطلاع اعضا برساند.

  تبصره  در صورت صحبت خارج از موضوع هر یک از اعضاء رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

  ماده ۲۶-اخطار راجع به منافی بودن و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین و مقررات جاری یا آیین نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است.

  ماده ۲۷در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،در همان جلسه یا در جلسه بعد ، با تشخیص هیئت رئیسه به آنها تا مدت پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.

  ماده ۲۸-شورا موظف است همه ساله در مهلت قانونی طرحهای عمرانی را که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای اسلامی روستا است با در نظر گرفتن اولویتها بررسی و در صورت تصویب جهت منظور نمودن در بودجه عمرانی بخش به بخشدار اعلام نماید.

  ماده ۲۹- هرگاه یک یا چند نفر از اعضای شورا به عملکرد دستگاههای اجرایی یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند ، موارد مذکور را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورا اعلام می نمایند. موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصویب موارد از طریق رئیس شورا به مسئولان مربوط ابلاغ می گردد.

  ماده ۳۰-در صورت بروز اختلاف یا مشکل بین شوراهای اسلامی روستاهای محدوده بخش، موضوع با درخواست هریک از شوراهای مربوط یا نمایندگان آنها یا بخشدار در شورا مطرح و بررسی و اقدام به حل و فصل اختلافات با حضور رؤسای شوراهای مربوط و در صورت لزوم بخشدار می گردد.

  تبصره مسؤولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را داند و شورا موظف است برای جلسه رسیدگی از آنان دعوت نماید.

  ماده ۳۱-شورا موظف است نسخه ای از مصوبات خود را حداکثر ظرف ده روز به نمایندگان حوزه انتخابیه ،شورای شهرستان، بخشدار و مسؤولان اجرایی ذیربط ارسال نماید.

  تبصره در صورتی که مصوبات شورا تا دو هفته پس از ابلاغ به شورای شهرستان و بخشدار مورد اعتراض آنها قرار نگیرد لازم الاجرا و قابل ابلاغ به دستگاههای ذیربط می شود.

  ماده ۳۲شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالیانه خود را تنظیم و جهت اطلاع بخشداری محل ارسال نماید.

  ماده۳۳- شورا در صورت نیاز و با مسئولیت خود می تواند به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار خود قار داده است از شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همکاری نماید.

  ماده ۳۴-شورا می تواند در ارتباط با وظائف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی درخواست نماید.

  ماده۳۵-وظایف هیئت رئیسه ،نحوه انجام مراسم تحلیف ،اداره جلسات ،رأی گیری و بررسی پیشنهادها ، براساس

     دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

  مطالب مرتبط :

  بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

  دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

  در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

  به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

  سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

  سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

  نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

  كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

  به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

  در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

  گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

  در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

  جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

  در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.