• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
 • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
 • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
 • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
 • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
 • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
 • آیین نامه داخلی شورای شهرستان

  آيين نامه داخلي شوراي شهرستان


   

  آیین نامه داخلی شورای شهرستان

   

   


  ماده ۱– جلسات شورای اسلامی شهرستان که در این آیین نامه شورا نامیده می‌شود ، در محل شورا واقع در مرکز شهرستان تشکیل می‌شود و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد .

   

  تبصره – در صورت بروز حوادث غیر مترقبه که امکان برگزاری جلسه در مرکز شهرستان وجودندارد, جلسات شورا با نظر هیات رییسه برای مدتی محدود تا رفع موانع در یکی از شهرهای هم جوار یا مرکز استان تشکیل می‌گردد .

   

  ماده ۲– نخستین جلسه شورا پانزده روز پس از تشکیل دوسوم شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شودو با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسمیت می یابد و  فعالیت آن تا پایان دوره فعالیت چهارساله شورای اسلامی شهروروستا ادامه دارد .

   

  ماده ۳ – در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند .

   

  ماده ۴– وظایف هیات رییسه سنی, اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دایم شوراست .

   

  تبصره : مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانهامی‌رسد, انجام می‌گیرد .

   

  ماده ۵– مصوبات شورا که عمومی بودن آن به تصویب شورا رسیده باشد, باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد

   

  تبصره– شورا موظف است هرسال بودجه پیشنهادی خودرا طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در مهلت قانونی تهیه و تصویب و برای انجام مراحل قانونی به شورای اسلامی استان ارسال نماید .

   

  ماده ۶–  هیات رییسه شورا عبارتنداز یک رییس ،یک نایب رییس و حداقل یک منشی که به همراه سخنگوی شورا در اولین جلسه با اکثریت مطلق آرای حاضران برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند .

   

   ماده ۷– در غیاب رییس شورا نایب رییس وظایف و اختیارات او را برعهده خواهدداشت و در مقابل شورا مسئوول است .

   

  ماده ۸– چنانچه هریک از اعضای هیات رییسه از سمت خود استعفا دهد یا فوت یا سلب عضویت شود, بلافاصله در اولین  جلسه شورا که حداکثر یک ماه بعد تشکیل می‌شود, عضو جدید برای همان سمت و برای مدت باقی مانده از دوسال انتخاب خواهد شد .

   

  تبصره – درصورتی که هریک از اعضای هیات رییسه یا سخنگوی شورا استعفا دهد موضوع استعفا در جلسه بعدی شورا طرح و درمورد آن تصمیم گیری خواهد شد در این فاصله عضو متقاضی استعفا می‌تواند انصراف خود را اعلام نماید .

   

   

   

  ماده۹ـ وظایف واختیارات رییس شورا به شرح زیر است :

   

   

   

  1 –   مسئوولیت امور اداری و مالی شورا .

   

  2 اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات .

   

  3 دعوت از فر ماندار، روسای دستگاههای اجرایی , و سازمانهای دولتی و نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص که حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای شورا ضروری باشد .

   

  4 –    دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا .

   

    ۵ ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا .

   

  6 –    معرفی نماینده یا نمایندگان شوراکه از بین اعضا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی نهادها و سازمانها .

   

  7 –    امضای احکام مسؤول دبیرخانه شوراکارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا .

   

  8 –   ارسال یک نسخه از مصوبات شورا به شورای اسلامی استان , نمایندگان حوزه انتخابیه , فرماندار و مسئوولان اجرای ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از تصویب .

   

  9 –    امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا .

   

  10 –    اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه .

   

  11 –   ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به مقامات ذیربط .

   

  12 –  شرکت در جلسات رسمی دستگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی درصورت دعوت رسمی .

   

  13 –   امضای احکام رؤسای کمیسیونها

   

   

   

  ماده ۱۰– وظایف هیات رییسه وسخنگوی شورا به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد .

   

   

   

  ماده ۱۱– به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی شورا، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌گرددند .

   

     تعداد, ترکیب, چگونگی اداره و وظایف این کمیسیونها و به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورا می‌رسد .

   

   

   

  ماده ۱۲– غیبت از جلسات رسمی شورا با اطلاع رییس شورا و در کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون امکان پذیر است .

   

  تبصره ۱ – تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده اعضای حاضر و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی با رییس شوراو کمیسیون خواهد بود .

   

  تبصره۲ – رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به هیات رییسه ارایه دهد .

   

   

   

  ماده ۱۳– هر عضوشورا  می توانداز مقام خود استعفا دهد پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .

   

   

   

  ماده ۱۴-عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رییس شوراتقدیم نماید و رییس شورا آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند اعلام انصراف نماید .

   

   

   

  ماده ۱۵-برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرایت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او   حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح می نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می‌‌شود .

   

   

   

  ماده ۱۶– هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .

   

   

   

  ماده ۱۷– رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا،فوت, جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین وی به فرمانداری و شورای اسلامی شهر یا بخش مربوط به طور کتبی اعلام نماید .

   

   

   

  ماده ۱۸– در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند .

   

  تبصره– نمایندگان منتخب موظفند گزارش کارخود را در اولین جلسه به آگاهی اعضا برسانند و به صورت کتبی نیز به رییس شورا ارایه نمایند .

   

   

   

  ماده ۱۹– جلسات عادی شورا حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد . جلسات فوق العاده شورا بنا به ضرورت ودرخواست فرماندار یا حداقل یک سوم اعضا یا هیات رییسه و با اعلام قبلی و دعوت رییس تشکیل خواهد شد .

   

   ماده ۲۰– حضور مستمعان در جلسات علنی شورا با اجازه رییس شوراآزاد است .

   

  تبصره – مستمعان در جلسات باید نظم جلسات را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رییس از سالن اخراج خواهند شد .

   

   

   

  ماده ۲۱– دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات، با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد .

   

  تبصره۱ -در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با رییس شورا خواهدبود .

   

  تبصره۲– طرحها و لویح فوریت دار طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در دستور جلسه قرار می گیرد .

   

  تبصره۳– با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستورجلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت .

   

   

   

  ماده ۲۲– درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل  (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضای نطق قبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر در حدود وظایف شورامی توانند  نطق قبل از دستور نمایند .

   

   تبصره ۱– در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌ شوند .

   

  تبصره ۲– هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد, می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند .

   

   

   

  ماده ۲۳– رییس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در موردمسایل مهم روز شورا مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری ‌باشد, به اطلاع اعضا برسد .

   

   

   

  ماده ۲۴– اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانند قبل از جلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. درصورتی که موافق یامخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه می‌توانندنوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهند کرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد، یک مخالف صحبت می‌‌کند و اگر مخالفی وجود نداشت, تنهایک موافق می تواند صحبت کند .

   

  تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع ،رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دونوبت تذکردرنوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

   

   

   

  ماده ۲۵– در موردتقاضای کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد, یک مخالف و  یک موافق هر کدام تا ۵ دقیقه صحبت می نمایند و سپس رای گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می‌شود .

   

   

   

  ماده ۲۶– اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادهاو لوایح با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مقررات جاری یا آیین نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است

   

   

   

  ماده ۲۷-در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی، درهمان جلسه یادر جلسه بعد, با تشخیص هیات رییسه به آنهاتا ۱۵ دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد .

   

   

   

  ماده ۲۸– پیشنهادات ذیل قابل طرح در شورا می باشد :

   

  1 پیشنهادات شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای محدوده شهرستان

   

  2 پیشنهادات دستگاههای اجرایی شهرستان

   

  3 طرحهای اعضا با امضای حداقل دونفر از اعضای شورا .

   

  تبصره ۱-کلیه پیشنهادات و طرحها باید دارای موضوع و عنوان با تشخیص و دلایل لزوم تهیه باشد .

   

  تبصره ۲– درخصوص پیشنهادات دستگاههای اجرایی کمیسیونها می تواننداز مسوولان و مدیران دستگاههای مربوط جهت ادای توضیحات دعوت نمایند و آنان مکلف به حضور می باشند .

   

   

   

  ماده ۲۹– دستگاههای اجرایی در زمان بررسی طرحها و پیشنهادات با معرفی یک نماینده حق حضور د رجلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

   

  ماده ۳۰– شورا موظف است همه ساله د رمهلت قانونی طرحهای عمرانی پیشنهغادات با معرفی یک نماینده حق حضور در جلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

   

  ماده ۳۱– هر گاه یک یا چندنفر از اعضای شورا یا هریک از شوراهای اسلامی بخشها، شهرهای محدود شهرستان به عملکرد دستگاههای اجرایی یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند ، موارد را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورا اعلام می نمایند . پس از بررسی در کمیسیون مربوط و اعلام نظر ، موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصویب ، موارد از طریق رییس شورا به مسئوولان مربوط ابلاغ می گردد .

   

  ماده ۳۲–  در صورت بروز اختلاف با مشکلات بین شوراهای اسلامی یا بخشهای محدوده شهرستان ، موضوع با درخواست هریک از شوراهای مربوط یا نمایندگان آنها یا فرماندار یا بخشدار در شورا مطرح و بررسی و اقدام به حل وفصل اختلاف با حضور روسای شوراهای مربوط و در صورت لزوم فرماندار یا بخشدار می گردد .

  تبصره – مسئوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است برای رسیدگی از آنان دعوت نماید

  مطالب مرتبط :

  بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

  دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

  در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

  به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

  سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

  سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

  نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

  كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

  به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

  در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

  گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

  در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

  جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

  در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.