• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
 • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
 • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
 • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
 • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
 • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
 • آیین نامه داخلی شورای شهر

  آيين نامه داخلي شوراي شهر

  آیین نامه داخلی شورای شهر

   

   

   

  ماده ۱- اولین جلسه هردوره  شورای اسلامی شهر ،که در این آیین نامه شورا نامیده می‌شود ، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت  میابد.

   

   

   

  ماده ۲- در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعین می‌شوند و در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند.

   

   

   

  ماده۳- وظایف هیات رییسه سنی  اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رییسه دائم شورا می باشد.

   

              تبصره مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانها می رسد, انجام می شود.

   

   

   

  ماده ۴- اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیات رییسه شورا شامل رییس, نایب رییس و حداقل  یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال ونماینده یا نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند.

   

   تبصره- رییس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداری ذیربط به طورکتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

   

   

   

  ماده ۵ – عضویت در شورا قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

   

   

   

  ماده ۶- وظایف رییس شورا به شرح زیر است :

   

  1-     مسئوولیت امور اداری و مالی شورا

   

  2-     اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات

   

  3-     دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

   

  4-     دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا

   

  5-     ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا

   

  6-      معرفی نماینده و یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها

   

  7-      امضای احکام مسؤول واعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا

   

  8-     ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم

   

  9-     ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یاشفاهی شهردار درخصوص تذکرابلاغی آن در جلسه شورا

   

  10-امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا

   

  11-اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد ، قبل ازختم هر جلسه

   

   

   

  ماده ۷- نایب رئیس شورا در غیاب رییس شورا وظایف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئوول است.

   

   

   

  ماده ۸- وظایف هیات رییسه و سخنگو  به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

   

   

   

  ماده ۹- به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورابرعهده دارد, کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود.

   

   

   

  تبصره – ترکیب ,چگونگی اداره ووظایف این کمیسیونها به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

   

   

   

  ماده ۱۰- پیشنهادات واصل شده به کمیسیون در صورتی که مرتبط با شهردرای باشد با حضور شهردار یا نماینده وی که بدون حق رأی  و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کند، رسیدگی خواهد شد .

   

   

   

  ماده ۱۱- هر عضوشورا می توانداز مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .

   

   

   

  ماده ۱۲- عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رییس تقدیم نماید و رییس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

   

   

   

  ماده ۱۳- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نمایدو مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنندو پس از آن رأی گیری می شود.

   

   

   

  ماده ۱۴- هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .

   

   

   

  ماده ۱۵- رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا،فوت، جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

   

   

   

   

   

  ماده ۱۶- غیبت از جلسات شورا با اطلاع رییس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون مربوط امکان پذیر است.

   

   تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.

   

   تبصره ۲ – رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به ر ییس شورا ارایه دهد.

   

   

   

  ماده ۱۷- در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورابه عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رییس شورا معرفی می‌شوند.

   

   تبصره – نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رییس شورا ارایه نمایند.

   

   

   

  ماده ۱۸- دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتهااز طرف هیات رییسه تهیه  شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد.

   

                  تبصره ۱ – در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رییسه خواهدبود.

   

   تبصره ۲- با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت .

   

   

   

  ماده ۱۹- درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که تا(۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستورنموده انددر حدود وظایف شورا  طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

   

   تبصره ۱- در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین می‌گردند.

   

   تبصره ۲- هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد, می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند.

   

   

   

  ماده ۲۰- رییس شوار می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد, به اطلاع آنها برساند.

   

   

   

  ماده ۲۱- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به   عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورامی توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد, یک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها یک موافق می تواند صحبت کند.

   

   تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع, رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

   

   

   

  ماده ۲۲- تقاضای کفاةت مذاکرات ةا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد ،به پیشنهاد رییس شورا یا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسیدگی است. یک مخالف ویک موافق هر کدام تا ۵ دقیقه صحبت می نمایند و سپس رأی گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رییس جلسه اجرا می شود.

   

   

   

  ماده ۲۳- اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات جاری و یا آیین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است .

   

   

   

  ماده ۲۴- در صورت توهین به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در همان جلسه یا در جلسه بعد, با تشخیص هیات رییسه به آنهاتا ۱۵ دقیقه اجازه نطق دردفاع از خود داده   خواهد شد.

   

   

   

  ماده ۲۵ – نحوه اداره جلسات, رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

   

  مطالب مرتبط :

  بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

  دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

  در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

  به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

  سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

  سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

  نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

  كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

  به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

  در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

  گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

  در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

  جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

  در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.