• حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و جمعی از نمایندگان کشاورزان در دفتر شورای اسلامی زرین شهر    :   درپی انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر و انتخاب شایسته جناب آقای سعید نادی زاده به عنوان ریاست شورای شهر دوره پنجم مدیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای انصاری به اتفاق جناب ...
 • رئیس شورای اسلامی زرین شهر عنوان کرد: ذوب آهن کارخانه ای که هم لبخنداست وهم تلخند/ رویای تلخ اشتغال جوانان لنجان در ذوب آهن    :   به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،اکبر آریان در نشست مشترک اعضاء شورای اسلامی شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، باغشاد، سده لنجان و ورنامخواست، رئیس اداره محیط زیست ...
 • اکبر آریان، رییس شورای اسلامی زرین شهر طی پیامی از حضور پررنگ و باشکوه مردم در انتخابات قدردانی کرد.    :   متن پیام به شرح زیر است: دوباره من، دوباره ما، دوباره ایران، تبریک و شاد باش بر ملتی که با حضور پررنگ و پرمهر خود در روز ۲۹ اردیبهشت در پای ...
 • حضور رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر در اداره آبفای شهرستان لنجان    :   در تاريخ 24/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در اداره آبفاي شهرستان لنجان با آقاي بيگيان رئيس جديد اداره آبفاي لنجان ديدار كردند. در اين ديدار ...
 • بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر از اداره زندان زرین شهر    :   در تاريخ 24/11/95 در نشست صميمانه اي كه با حضور رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر در محل اداره زندان زرين شهر تشكيل شد آقاي اكبر آريان رئيس شوراي ...
 • دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی زرین شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان    :   در تاريخ 23/11/95 رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با آقاي يسلياني رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان لنجان ديدار و گقتگو كردند. در اين ديدار آقاي اكبر آريان ...
 • دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها

   

  دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها

   


   

  مستندات قانونی:

  به استناد تبصره ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر، ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرستان، ماده ۱۴ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان و ماده ۱۳ آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها، دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب ، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۸۵ شورای عالی استانها به تصویب رسید.

   

  ماده ۱- به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاعی به شوراهای موضوع این آیین‌نامه و در راستای کارآمدی و انجام صحیح‌تر وظایف قانون شوراها، شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها کمیسیون‌های تخصصی را متشکل از اعضای شوراهای فوق‌الذکر تشکیل می‌دهند.

   

  ماده ۲- عضویت هرکدام از اعضای شوراهای مشمول این دستورالعمل با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معیارهای زیر خواهد بود:

  الف – داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط

  ب – داشتن تجربه و مهارت‌های مرتبط

  ج – علاقمندی و تمایل اعضاء

  تبصره۱- تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل سه نفر بوده و هریک از اعضای شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون اصلی باشد.

  تبصره۲- اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا، تصویب شورا و حکم رییس شورا به مدت یکسال منصوب می‌شوند.

   

  ماده ۳- تعداد کمیسیون‌های تخصصی شوراها بدین شرح است:

              الف – شورای عالی استان‌ها ۴ کمیسیون به شرح زیر:

  ۱-     کمیسیون عمران             

  ۲-     کمیسیون برنامه و بودجه

  ۳-     کمیسیون حقوقی                       

  ۴-     کمیسیون فرهنگی     

       

  ب – شورای اسلامی استان دارای ده عضو به بالا ۳ کمیسیون به شرح زیر:

  ۱-     کمیسیون توسعه ، عمران و خدمات شهری و روستایی

  ۲-     کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی

  ۳-     کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

   

  ج – شورای استان زیر ۱۰ نفر عضو، ۲ کمیسیون به شرح زیر:

  ۱-     برنامه ، بودجه و عمران شهری و روستایی

  ۲-     کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی

   

  هـ – شوراهای شهرستان ، ۲ کمیسیون به شرح زیر:

  ۱-     کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری و روستایی

  ۲-     کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی 

   

  و – شوراهای کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها دارای ۳ کمیسیون به شرح زیر:

  ۱- کمیسیون توسعه و عمران و خدمات شهری

  ۲- کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی

  ۳- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  ز- سایر شهرها دارای دو کمیسیون به شرح زیر:

  ۱-     کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری

  ۲-     کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی

  تبصره – شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیرمجموعه کمیسیون‌ها تشکیل و فعال نمایند. ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد.

   

  ماده ۴ – جلسات کمیسیون‌ها با حضور حداقل  اعضاء اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

   

  ماده ۵ – هریک از کمیسیون‌ها در اولین جلسه خود با ورقه و رأی مخفی از بین اعضاء یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی و مخبر کمیسیون به مدت یکسال انتخاب می‌نمایند.

  تبصره – یک هفته قبل از اتمام مهلت یکساله افراد مذکور مجدداً انتخابات انجام می شود، انتخاب مجدد افراد بلامانع می باشد.

   

  ماده۶ – رئیس کمیسیون موظف است هر ماه یکبار گزارشی از نحوه تشکیل جلسات، تعداد جلسات و چگونگی حضور و غیاب اعضاء را به رئیس شورا ارائه نماید.

   

  ماده ۷ – کمیسیون‌های شورا موظفند با توجه به ماهیت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوایح و مسائل ارجاعی به آنها از سوی رییس شورا یا هیئت رییسه در مقام کمیسیون اصلی یا بعنوان کمیسیون فرعی با تشکیل جلسه رسمی به بررسی کارشناسی آنها پرداخته و نهایتاً نظرات خود را در قالب مصوبه کمیسیون‌ که به تأیید اکثریت اعضای کمیسیون رسیده به رئیس شورا ارائه نمایند. رئیس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئیس کمیسیون منعکس خواهد نمود.

   

  ماده ۸ – حداکثر زمان برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها یکماه بوده مگر در مواردی که نیاز به زمانی بیشتر با نظر ریاست شورا دارد.

   

  ماده ۹ – به غیر از طرح‌ها و لوایح ارجاعی ،کمیسیون‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب طرح بررسی و به تصویب رسانده و به هیئت رئیسه ارائه نمایند.

   

  ماده۱۰ – کمیسیون‌ها و کمیته های زیر مجموعه آن در صورت نیاز می‌توانند از خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای با پرداخت حق‌الزحمه لازم استفاده نمایند.

   

  ماده۱۱ – کمیسیون‌ها و کمیته های تخصصی در صورت نیاز می‌توانند بنا به موضوعات مطروحه از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر برای حضور در جلسات توسط رئیس شورا بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

   

  ماده ۱۲- وظایف کلی و عام کمیسیون‌ها به شرح زیر می‌باشد:

  ۱-     بررسی طرح‌ها، پیشنهادات، لوایح و مکاتبات واصله

  ۲-     ارائه پیشنهادات و طرح‌های جدید به هیئت رئیسه و اجلاس عمومی

  ۳-     ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی شوراها

  ۴-     پیشنهاد دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متخصصین توسط رییس شورا به منظور استماع سخنان و دیدگاه‌های آنان در بررسی طرح‌ها و لوایح.  

  ۵-     بررسی مشکلات و نارسایی‌های ارجاعی از سوی شوراهای موضوع آیین‌نامه براساس ماهیت و نوع فعالیت هر کمیسیون.

  ۶-       بررسی و انطباق مصوبات شوراهای پایه در شوراهای فرادست مربوطه بنابه تخصص و موضوع کار هر کمیسیون

  تبصره ۱ – وظایف جداگانه و تخصصی هرکدام از کمیسیونهای چهارگانه با توجه به چارچوب و عناوین و موضوع هر کمیسیون توسط شورا تعریف و ابلاغ خواهد شد.

  تبصره ۲ – هرکدام از کمیسیونهای شورا برای ثبت مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات و همچنین نگهداری مطلوب سوابق مکاتبات و مراسلات، دفتر صورتجلسه جداگانه خواهند داشت که در آن تمامی مذاکرات، مباحث، دستورجلسات، تصمیمات و مصوبات همچنین نحوه حضور و غیاب اعضای کمیسیون ثبت خواهد شد و به امضاء کلیه اعضاء خواهد رسید.

  تبصره ۳ – برای اجرای مفاد تبصره ۲ و انجام سایر امور محوله به کمیسیونها و پیگیری امور مربوطه هر کمیسیون یک نفر کارشناس مرتبط و خبره را بعنوان دبیر کمیسیون جذب خواهند نمود.

  مطالب مرتبط :

  بازدید استاندار محترم اصفهان از پروژه های عمرانی زرین شهر

  دكتر زرگر پور استاندار محترم اصفهان از پروژه هاي عمراني زرين شهر بازديد به عمل آوردند. ايشان با حضور در گلزار شهداي زرين شهر به مقام شامخ شهداي زرين شهر در جنگ تحميلي اداي احترام نمودند.   در حاشيه اين ديدار آقاي آريان رئيس شوراي اسلامي زرين شهر خواستار تشكيل جلسه اي مشترك با حضور استاندار، مسئوولين و اعضاي شوراي اسلامي شهر به ... مطلب کامل

  در نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر مطرح شد: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی وایجاد درآمدهای پایدار، نیاز مهم درآمدی شهرستان برای پیگیری است

  به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر شوراهای اسلامی شهرهای 9گانه شهرستان، اولین نشست مشترک شورای اسلامی شهرستان لنجان با شورای زرین شهر برگزار شد.   اکبر آریان رییس شورای اسلامی زرین شهرضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای شهرستان و شهر، گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر را در دوره چهارم ارائه نمود. وی تعداد کل مصوبات شورای اسلامی دوره ی چهارم را  627مصوبه ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لنجان

  سرهنگ صفر پور در اين جلسه ضمن تشكر از فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري زرين شهر و همكاريهاي في ما بين سپاه و پايگاههاي مقاومت بسيج در خصوص ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي ايجاد شهر اسلامي نكاتي را از جمله: عدالت محوري، مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آباداني شهرها، حفظ اصالت و طبيعت شهرها، معماري ايراني - اسلامي، گسترش اخلاق، توجه ويژه به جوانان و بانوان و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای اسلامی زرین شهر با اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان

  سرپرست اداره ميراث فرهنگي در مورد اداره متبوع خويش توضيحاتي به شرح ذيل ارائه دادند.  از ابتداي سال 90 ميراث فرهنگي شهرستان تحت عنوان نمايندگي كار خود را شروع نمود و در سال 95 با پيگيري هاي انجام شده به اداره تبديل شد. ميراث فرهنگي در 4 حوزه مختلف، معاونت ميراث فرهنگي، معاونت سرمايه گذاري و طرحها، معاونت گردشگري و معاونت صنايع دستي فعاليت خود را شروع نمود. بررسي بناهاي ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  رئیس شورای اسلامی زرین شهر در جلسه اعضاء شورای اسلامی با امام جمعه این شهر با اشاره به نگاه ويژه ايشان به جايگاه شورای اسلامی شهر، استفاده عملی از قدرت شورا  در حل مسائل و مشکلات شهر اظهار کرد: افتخار ما در زرین شهر،  قانونگرایی و  پیش بردن امور با مشارکت مردم و عقل و خرد جمعی است چراکه ما معتقدیم مشکلات شهر باید با کمک و مشارکت مردم حل ... مطلب کامل

  همدلی و همزبانی رمز موفقیت شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر

  ماه رمضان ، ماه خود سازي ماه خانه تكاني دل ها و رويش دوباره فطرت آدمي است . در اين ماه رحمت ، پروردگار عاليمان درهاي بخشش و مغفرت خود را بر روي بندگان خويش باز مي گذارد تا انسان عاصي و گمراه كه از مسير هدايت الهي جاي مانده رو سوي خالق هستي آورده و با توبه به درگاه باري تعالي از خطا و لغزش دوري نمايد . باز آي ... مطلب کامل

  نشست مشترک شورای اسلامی شهر و هیئت های ورزشی شهرستان لنجان

  كمبود امكانات – نبود پشتوانه مالي- نبود برنامه ريزي صحيح و اصولي – نا هماهنگي مديريتي در ورزش و ... چالشهاي بزرگ ورزش شهر و شهرستان از زبان مسئولين هيئت هاي ورزشي است .   در ابتداي جلسه آقاي سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر پس از عرض خير مقدم به مسئولين  هيئت هاي ورزشي شهرستان و تشكر از حضور به موقع آنان گفت : هدف اصلي اين جلسه ارتقاء جايگاه ورزش ... مطلب کامل

  به زودی ، رو نمایی از کتاب «توتستان زر» نوشته دکتر امراله معین

  در جلسه هماهنگي رو نمايي از كتاب توتستان زر با موضوع بررسي وضعيت تاريخي و اجتماعي شهرستان لنجان - محمد سليميان رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تجليل از زحمات 9 ساله دكتر امراله معين در تاليف كتاب گفت : اميدوارم تاريخ شهر و شهرستان بيش از پيش به جامعه امروزي و نسل هاي آينده معرفي  و ارائه شود . در ادامه دكتر ... مطلب کامل

  گرامیداشت روز معلم در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر زرین شهر

  در اين ديدار كه مصادف با 12 ارديبهشت روز گراميداشت مقام معلم صورت گرفت رئيس و اعضاي شوراي اسلامي زرين شهر با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر شامل : دبيرستان هاي ابن سينا – خديجه كبري (س) – حافظ – ابوذر و حضرت فاطمه (س) و دبستان هاي سعدي – فردوسي و اسماء ضمن ديدار با مديران و معلمان سخت كوش روز معلم را به اين عزيزان تبريك عرض ... مطلب کامل

  جناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان: با هدف بررسی و حل و فصل مشکلات شهر هر ۳ ماه با اعضای شورای اسلامی شهر یک نشست اختصاصی خواهم داشت.

  در اولین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر، شهردار وجناب آقای کوهکن نماینده ی منتخب شهرستان که در تالار جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشکلات ونیازهای جدی شهر را در مسیر توسعه و عمران شهری به شرح ذیل اعلام نمودند: - ضرورت تقویت بنیه ی مالی شهرداری ها - رسیدگی به وضع نخبگان علمی شهر و هموار نمودن زمینه ی رشد علمی آنان - تغییر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 شورای اسلامی شهر زرین شهر. محفوظ است.